LPI Logo RED

LPI Logo RED

Nieuwe blogposting

LPI is een nieuwe serie blogs gestart over de vernieuwde LPIC-1 and Linux Essentials examens: https://bit.ly/2M5pKc6#linuxcertified #lpicertified #lpic1update

LPI examens en Fosdem

Op 2 en 3 februari 2019 wordt in Brussel weer veel aandacht besteed aan Open Source software tijdens Fosdem. Ook dit jaar is LPI weer aanwezig. Zowel op zaterdag als zondag kun je hier examens doen. Het examenschema vind je hier.

Details over de kosten en de link om je aan te melden vind je hier: https://fosdem.org/2019/certification/

 

Reguliere expressies

Voor zowel het Linux Essentials als het LPIC-1 examen is het belangrijk om kennis van reguliere expressies te hebben. 

Op zich hoeven reguliere expressies niet ingewikkeld te zijn om nuttige resultaten op te leveren. Hoe leuker we het maken het leuker het is om de stijle leercurve van reguliere expressies onder de knie te krijgen. Een site als https://regexcrossword.com helpt om het leren leuk te maken. Maar er gaat natuurlijk niets boven voorbeelden die in de praktijk zinvol zijn.

Wat is nu leuker dan onderzoeken vanuit welk land er het vaakst wordt geprobeerd om in te loggen op een systeem dat met het internet verbonden is? Op een CentOS systeem is deze informatie te halen uit de logfile /var/log/secure.

Een reguliere expressie die ongeveer het juiste oplevert is'Failed password.*[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}'waarbij er naar het zinsdeel 'Failed password' naar regels wordt gezocht die relevant zijn. De rest selecteert het ip adres. Het ip adres wordt via het xargs commando doorgegeven aan het geoiplookup commando die het bijbehorende land opzoekt. Daarna is het een kwestie van sorteren en tellen...

Het uiteindelijke commando is dan:  sudo cat /var/log/secure | egrep -o 'Failed password.*[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' | xargs -L 1 geoiplookup | sort | uniq -c | sort -n -r | head -n 5

Linux in het onderwijs.... Hoe? Wat? En waarmee?

Tijdens de docentendag van Stichting Praktijkleren op 6 december 2018 was er natuurlijk aandacht voor Linux in het onderwijs. Het tekort op de arbeidsmarkt wordt alleen maar groter dus mocht Marco Verleun zijn visie hierop delen.

Het was een volle zaal zoals je kunt zien op de foto's. Er was veel belangstelling vanuit de scholen voor deelname aan het LPI Partner Programma's programma. 8 scholen hebben zich ter plekke aangemeld en 5 scholen doen dit binnenkort. En dat is goed te begrijpen omdat vandaag de inschrijving gratis is.

Welk advies kwam eruit?

In het kort is het advies om voor Linux de leerdoelen vast te houden van Linux Essentials. (https://www.lpi.org/our-certifications/linux-essentials-overview). Dit mede omdat hier zowel aandacht wordt besteed aan op Debian gebaseerde distributies als op RPM gebaseerde distributies.

Het Windows Subsystem for Linux (https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10) kan met deze vaardigheden goed bediend worden.

Op deze plek kunt u de presentatie van Marco Verleun downloaden.

Linux is overal

Linux wordt steeds populairder in het onderwijs. Ook binnen curricula in het mbo worden de certificeringen van LPI steeds vaker geïmplementeerd. Winnaar van een CA-ICT Award Luuk Isbouts heeft daar samen met Sten van Harte, die tweede werd tijdens Skills Heroes, veel aan gehad. Namens Nederland deden ze mee aan de Europese beroepenwedstrijden. Oftewel EuroSkills. In die wedstrijd kwam ook Linux uitgebreid aan bod. Luuk Isbouts doet verslag.

Lees meer

Nieuwe versies van LPIC-1 en LPI Essentials examens beschikbaar

29 Oktober 2018. Vanaf vandaag zijn er nieuwe versies van de LPIC-1 en Linux Essentials examens beschikbaar. Het nieuwe versienummer van de LPIC-1 examens is 5.0 en het nieuwe versienummer van het Linux Essentials examen is 1.6.


LPI actualiseert met grote regelmaat de examendoelstellingen zodat deze blijven aansluiten bij de vaardigheden waarover een opensource professional vandaag de dag moet beschikken. Deze actualisatie is gedaan in samenspraak met Linux experts wereldwijd.  Het nieuwe LPIC-1 examen is getest in 19 landen, waaronder Nederland. De recente veranderingen in de wijze waarop Linux systemen worden uitgerold en geconfigureerd liggen aan de basis voor het nieuwe LPIC-1 examen.

Lees meer

LPI examens tijdens T-Dose

Update: De datum van T-Dose is verschoven naar 11 mei 2019

Ook dit jaar is het weer mogelijk om tijdens T-Dose  in Eindhoven examens af te leggen. Op 24 november 2018, om 14:00 begint er weer een examensessie. Als je wilt deelnemen dan kun je je registreren via deze link: https://lpievent.lpice.eu

Geslaagd voor Linux Essentials van LPI

We hechten waarde aan verhalen van studenten, alumni en werknemers die een certificaat hebben behaald. Zij-instromer Daniël Verdaasdonk vertelt trots over het behalen van Linux Essentials van Linux Professional Institute.

Lees meer

Diplomavergelijking LPI en Netwerk- en Mediabeheerder

Zoals u weet vergelijken wij de inhoud van reguliere ICT-kwalificaties met de inhoud van ICT-certificeringen. Zo krijgen onderwijs, bedrijfsleven en studenten inzicht in hoe onderdelen van ICT-diploma's inhoudelijk verwant zijn met ICT-certificeringen. Afgelopen periode hebben Loket ICT en Linux Professional Institute (LPI) samengewerkt aan een actualisering van de bestaande diplomavergelijking met Netwerk en Mediabeheerder.

Lees meer

Diplomavergelijking LPI en ICT-beheerder

Zoals u weet vergelijken wij de inhoud van reguliere ICT-kwalificaties met de inhoud van ICT-certificeringen. Zo krijgen onderwijs, bedrijfsleven en studenten inzicht in hoe onderdelen van ICT-diploma's inhoudelijk verwant zijn met ICT-certificeringen. Afgelopen periode hebben Loket ICT en Linux Professional Institute (LPI) samengewerkt aan een actualisering van de bestaande diplomavergelijking met ICT-beheerder.

Lees meer

  • 1
  • 2
Translate this page automatically: