LPI Logo RED

LPI Logo RED

LPI-summit 2019

Begin juni vond de jaarlijkse worldwide summit plaats van het Linux Professional Institute (LPI). Dit jaar stonden vooral de ontwikkelingen rondom het onderwijs centraal, maar ook de nieuwe partnerprogramma’s kwamen aan bod.

Belangrijk voor onze scholen is dat het veel eenvoudiger is geworden om deel te nemen aan het LPI Approved Academi Partner Programma (AAP). Aanmelden kan tegenwoordig gewoon online. Dit is kosteloos. Daarmee is het overigens niet vrijblijvend. Een van de doelstellingen van LPI is om gecertificeerde vakmensen op te leiden. Van LPI AAP partners wordt verwacht dat zij daar aan bijdragen. Vandaar de vereiste dat een LPI AAP binnen een jaar minimaal 5 examenvouchers afneemt voor leerlingen. Deze examenvouchers kun je als LPI AAP met korting aanschaffen en een deel van deze kosten wordt weer teruggegeven aan scholen in de vorm van examenvouchers voor docenten.

Specifiek voor organisaties als Stichting Praktijkleren is er een nieuw partnerprogramma geïntroduceerd: de Channel Partner. SPL is een van de eerste channel partners van LPI en helpt vanuit die rol LPI om nog beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het (Nederlandse) onderwijs. Het Academy Support Centre van Praktijkleren (voorheen NASC) heeft al jarenlang een goede relatie met LPI.  Praktijkleren is één van de leden van de Academic Advisory Committee van LPI en geeft daarmee mede sturing aan de ontwikkelingen binnen LPI. Een gevolg hiervan is dat LPI, mede op verzoek van Praktijkleren, nu ook zelf lesmateriaal aan het ontwikkelen is. Het materiaal bevat vanzelfsprekend de nodige theorie over de werking van Linux, maar daarnaast is het streven om zoveel mogelijk oefeningen op te nemen zodat de studenten leren door te doen.

NDG was als belangrijke LPI-partner ook aanwezig tijdens de summit. Zij publiceren de Linux Career Guide. Het materiaal is nog in beta-fase, maar is al wel beschikbaar.

Translate this page automatically: