LPI Logo RED

LPI Logo RED

Linux in het onderwijs. Hoe? Wat? En waarmee?

Op 6 december jongstleden organiseerde Stichting Praktijkleren de jaarlijkse ICT-docentendag. Ruim 150 docenten uit het gehele land verzamelden in Amersfoort om met elkaar te netwerken en om door collega's geïnformeerd te worden over actuele ontwikkelingen binnen het ICT-onderwijs. Natuurlijk was er ook aandacht voor Linux in het onderwijs. Aangezien het tekort op de arbeidsmarkt aan expertise op het gebied van Open Source alleen maar groter wordt, mocht Marco Verleun zijn visie hierop delen.

Er was veel belangstelling voor de workshop van Marco Verleun. Uitgangspunt voor de presentatie was het gegeven dat je overal Linux tegenkomt. Vaak in combinatie met andere software. In de cloud, op netwerken, op laptops, etcetera. Dat er ook in het ICT-onderwijs aandacht besteed wordt aan Open Source spreekt daarmee bijna voor zich. Maar welke distributie gebruik je dan? Welke leermiddelen zijn er voorhanden?

Welk advies kwam eruit? Kort samengevat is het advies voor het middelbaar beroepsonderwijs om voor Linux de leerdoelen vast te houden van Linux Essentials. Dit mede omdat hier zowel aandacht wordt besteed aan op Debian gebaseerde distributies als op RPM gebaseerde distributies.

Het Windows Subsystem for Linux kan met deze vaardigheden goed bediend worden.

Op deze plek kunt u de presentatie van Marco Verleun downloaden.

Naast belangstelling voor de presentatie van Marco Verleun waren ook veel scholen geïnteresseerd in deelname aan het het LPI Partner Programma. Ter plekke hebben acht scholen zich hiervoor aangemeld. Vijf scholen gaven aan dit binnenkort te zullen doen.

Translate this page automatically: